LMS知識社群ePortfolio各系上網率圖資處首頁登入
訪客: 2
文件: 0
討論: 0
成員: 1
訪客: 3
文件: 4
討論: 0
成員: 1
訪客: 4
文件: 1
討論: 0
成員: 1
訪客: 17
文件: 3
討論: 0
成員: 4
精選社群
訪客: 2859
文件: 204
討論: 36
成員: 25
訪客: 11617
文件: 17
討論: 1
成員: 76
訪客: 6845
文件: 242
討論: 165
成員: 122
訪客: 2155
文件: 81
討論: 21
成員: 22
權限:   排序方式:
尚無社群描述..
訪客: 58717, 文章: 62, 討論: 123, 成員: 321
尚無社群描述..
訪客: 2581, 文章: 646, 討論: 37, 成員: 15
尚無社群描述..
訪客: 584, 文章: 38, 討論: 33, 成員: 3
透過辦理「吾愛吾師‧愛師宣言」徵文比賽,募集學生對於教師的感謝,為教師工作的辛苦致上誠摯的謝意與加油打氣,培養學生感恩心及倡導敬師愛師的風氣。參加投稿同學將獎勵嘉獎1支與服務學習專業學習1分,還有機會獲得獎狀及獎金喔!
訪客: 266624, 文章: 821, 討論: 20, 成員: 8
尚無社群描述..
訪客: 640, 文章: 39, 討論: 16, 成員: 8
尚無社群描述..
訪客: 6756, 文章: 5, 討論: 16, 成員: 518
為推動人權教育,培養學生人權素養,促進相互尊重、包容與關懷之良好公民品德,並發展人權文化,形塑尊重生命與品德的友善校園環境。
訪客: 66023, 文章: 103, 討論: 9, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 624, 文章: 6, 討論: 8, 成員: 11
尚無社群描述..
訪客: 1823, 文章: 57, 討論: 7, 成員: 694
尚無社群描述..
訪客: 282, 文章: 0, 討論: 6, 成員: 10
尚無社群描述..
訪客: 1726, 文章: 29, 討論: 6, 成員: 1584
尚無社群描述..
訪客: 1094, 文章: 27, 討論: 5, 成員: 27