LMS知識社群ePortfolio各系上網率圖資處首頁登入
訪客: 56
文件: 0
討論: 0
成員: 1
訪客: 44
文件: 8
討論: 0
成員: 2
訪客: 61
文件: 5
討論: 0
成員: 9
訪客: 164
文件: 7
討論: 0
成員: 14
精選社群
訪客: 2893
文件: 204
討論: 36
成員: 25
訪客: 11866
文件: 17
討論: 1
成員: 76
訪客: 6954
文件: 242
討論: 165
成員: 122
訪客: 2185
文件: 81
討論: 21
成員: 22
權限:   排序方式:
尚無社群描述..
訪客: 59542, 文章: 62, 討論: 123, 成員: 340
尚無社群描述..
訪客: 2669, 文章: 640, 討論: 37, 成員: 15
尚無社群描述..
訪客: 600, 文章: 38, 討論: 33, 成員: 3
透過辦理「吾愛吾師‧愛師宣言」徵文比賽,募集學生對於教師的感謝,為教師工作的辛苦致上誠摯的謝意與加油打氣,培養學生感恩心及倡導敬師愛師的風氣。參加投稿同學將獎勵嘉獎1支與服務學習專業學習1分,還有機會獲得獎狀及獎金喔!
訪客: 278560, 文章: 821, 討論: 21, 成員: 8
尚無社群描述..
訪客: 6891, 文章: 5, 討論: 17, 成員: 518
尚無社群描述..
訪客: 649, 文章: 39, 討論: 16, 成員: 8
為推動人權教育,培養學生人權素養,促進相互尊重、包容與關懷之良好公民品德,並發展人權文化,形塑尊重生命與品德的友善校園環境。
訪客: 68706, 文章: 103, 討論: 9, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 642, 文章: 6, 討論: 8, 成員: 11
尚無社群描述..
訪客: 2156, 文章: 58, 討論: 7, 成員: 694
尚無社群描述..
訪客: 289, 文章: 0, 討論: 6, 成員: 10
尚無社群描述..
訪客: 1847, 文章: 29, 討論: 6, 成員: 1584
尚無社群描述..
訪客: 1105, 文章: 27, 討論: 5, 成員: 27